Loading color scheme

Zlecenie wynajmy autokaru

Poniżej do pobrania dokumentu związanego z wynajmem autokaru na przewóz osób

pdf Zlecenie wynajmu autokaru

 

Koncesje i certyfikaty

Poniżej przedstawiamy Państwu posiadane przez nas dokumenty pozwalające na prowadzenie biura podróży, wynajem autokarów i mikrobusów na trasach krajowych i międzynarodowych oraz świadectwa potwierdzające nasze kwalifikacje.

Czytaj więcej
Ogólne warunki ubezpieczenia

Poniżej do pobrania dokumenty niezbędne przy zawieraniu umów z naszym biurem. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

pdf Ogólne warunki ubezpieczenia, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

pdf Warunki ubezpieczenia oraz koszty rezygnacji z imprezy i ubezpieczenie od przerwania imprezy

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Nowym rozwiązaniem, stanowiącym drugi, dodatkowy filar systemu są składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), obsługiwanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Powstała w ten sposób rezerwa służyć ma zaspokojeniu roszczeń klientów poszkodowanych w wyniku ogłoszenia niewypłacalności przez organizatora. Zgromadzone fundusze mają pokryć roszczenia przewyższające gwarancję ubezpieczeniową, a więc służyć mają przede wszystkim, tak jak w przypadku gwarancji, pokryciu kosztów powrotu klientów do kraju, ale dodatkowo zwrotowi wpłat za niezrealizowanie i przerwanie imprezy turystyczne.

Czytaj więcej